Publikacje 2009

Kliknięcie na tytuł publikacji spowoduje przejście do witryny z pracą

  • G. Kamieniarz, M. Antkowiak, P. Sobczak, T. Ślusarski, D. M. Tomecka, P. Kozłowski, A. Barasiński, A. Drzewiński, J. Klak, A. Bieńko, J. Mroziński, V. Bellini, F. Troiani, F. Manghi, M. Affronte, A. Olivieri, F. Tuna, G. A Timco, R. E. P. Winpenny, Multi-aspect modelling and quantum effects in molecular nanomagnets, Acta Physicae Superficierum XI, 30 (2009)