Wykonane prace magisterskie

Lista wykonanych prac magisterskich
Autor Temat Promotor Opiekun Rok
Renata Tokłowicz Związek pomiędzy wahaniami ciśnienia tętniczego krwi a stanem klinicznym chorych z niedokrwiennym udarem mózgu Grzegorz Kamieniarz Radosław Kaźmierski 2014
Przemysław Andrzejczak Przydatność oscylometrii impulsowej w rozpoznawaniu zaburzeń wentylacji i osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc Grzegorz Kamieniarz Tomasz Piorunek 2014
Natalia Mrzywka Znaczenie rozmiaru detektora kardioangiografu oraz cech fizycznych pacjenta na wielkości dawki pochłoniętej w czasie zabiegu koronarografii Grzegorz Kamieniarz Maciej Lesiak 2014
Zbigniew Wojtkowiak Ustawienia parametrów gammakamery do akwizycji promieniowania hamowania w badaniach z wykorzystaniem Y-90 Grzegorz Kamieniarz 2013
Dorota Bronowicka Dawki otrzymywane przez rodziny pacjentów poddawanych badaniom scyntygraficznym Grzegorz Kamieniarz 2013
Julia Jakubowska Zmienność rytmu serca u dzieci w różnych fazach napadu padaczki z wyłączeniami świadomości Grzegorz Kamieniarz 2012
Jacek Filisiewicz Ocena wpływu położenia elektrod impedancyjnych na klatce piersiowej na wyniki parametrów impedancji elektrycznej. Grzegorz Kamieniarz 2012
Katarzyna Krawicz Analiza zmienności rytmu serca w trakcie bardzo wolnego i wolnego taktowanego oddychania. Grzegorz kamieniarz 2011
Emil Babiak Magnetyki molekularne jako nowe nośniki informacji: modelowanie kompleksów renu (IV). Grzegorz Kamieniarz 2011
Marta Studzińska Analiza jakościowa sygnału EEG podczas snu u dzieci z migrenowymi i napięciowymi bólami głowy Grzegorz Kamieniarz 2011
Arkadiusz Garczyk Analiza ilościowa sygnału EEG podczas snu u dzieci z migrenowymi i napięciowymi bólami głowy Grzegorz Kamieniarz 2011
Lidia Luniak Dawki otrzymywane przez rodziny pacjentów poddanych badaniu PET-CT Grzegorz Kamieniarz 2011
Sylwia Cichocka Porównanie parametrów obrazów PET uzyskanych na skanerze PET-CT oraz na gammakamerze z funkcją koincydencji Grzegorz Kamieniarz 2011
Tomasz Trafas Analiza statystyczna wykładników charakteryzujących jakość oddychania z czynnikami ryzyka w grupie osób podejrzanych o wystąpienie obturacyjnego bezdechu śródsennego Grzegorz Kamieniarz 2011
Aneta Dwornik Biskupin okiem fizyka Grzegorz Musiał 2011
Sławomir Panfil Energia słoneczna w zastosowaniach (materiały dydaktyczne dla nauczyciela i ucznia Gimnazjum) Grzegorz Musiał 2011
Filip Ruciński Zagrożenia i metody obrony sieci bezprzewodowych w standardzie 802.11 Grzegorz Musiał 2010
Piotr Augustyniak Wykorzystanie gitary elektrycznej i komputera w kształtowaniu pojęć z akustyki na poziomie gimnazjum Grzegorz Musiał 2010
Łukasz Kucharski Modelowanie struktury geometrycznej klasycznych cząstek naładowanych za pomocą algorytmów genetycznych Grzegorz Kamieniarz 2010
Szymon Szłapka Wpływ noradrenaliny na parametry charakteryzujące kształt centralnej i obwodowej fali tętna Grzegorz Kamieniarz 2010
Rafał Pacer Opracowanie aplikacji Internetowej udostępniającej wyniki badań Grzegorz Kamieniarz 2009
Leszek Dobrychłop Budowa równoległego klastera komputerowego bez instalacji na dysku twardym: BCCD Grzegorz Musiał 2009
Robert Grzebyszak Projekt centrali telefonicznej VoIP opartej o system Trixbox CE Grzegorz Musiał 2009
Krzysztof Voss Różne architektury komputerów równoległych oraz przykłady ich wykorzystania Grzegorz Musiał 2009
Piotr Sturzbecher Ochrona poczty elektronicznej przed niechcianymi wiadomościami typu spam Grzegorz Musiał 2009
Andrzej Norkiewicz Informatyczno-dydaktyczne aspekty tworzenia materiałów do zdalnego nauczania optyki Grzegorz Musiał 2009
Rafał Dittmar-Wituski Środowisko programistyczne Ruby on Rails: aplikacja do obsługi ankietowania Grzegorz Musiał 2009
Michał Stadnicki Symulacje modelu Isinga z wykorzystaniem metody Monte Carlo oraz algorytmu Wolffa Grzegorz Musiał 2009
Waldemar Skowroński System Zarządzania Drukarnią przy pomocy języka PHP oraz bazy danych MySQL Grzegorz Kamieniarz 2008
Wojciech Gruszczyński Nowoczesne technologie inżynierii oprogramowania w systemach e-commerce na przykładzie sklepu internetowego obsługującego klientów hurtowych i detalicznych Grzegorz Kamieniarz 2008
Robert Kowalski Wspomaganie nauczania informatyki w kształceniu przyrodniczym z elementami Fizyki w szkole podstawowej z wykorzystaniem prostych elementów programowania w LOGO Grzegorz Musiał 2008
Łukasz Grygiel Budowa klastra komputerowego na różnych platformach systemowych i sprzętowych z wykorzystaniem systemu Condor Grzegorz Musiał 2008
Maciej Perz Ocena sprawności ręki u dzieci w wieku szkolnym Grzegorz Kamieniarz 2007
Michał Dobrowolski Modelowanie ruchu drogowego na skrzyżowaniu z wykorzystaniem biblioteki graficznej OpenGL Grzegorz Musiał 2007
Aleksandra Maryanowska Wspomaganie doboru treści nauczania fizyki w działach elektryczność i magnetyzm na poziomie gimnazjalnym przy użyciu InterBase Grzegorz Musiał 2007
Paweł Błażejewicz Archiwizacja danych w systemach operacyjnych Linux, FreeBSD oraz MS Windows Grzegorz Musiał 2007
Krzysztof Majewski Modyfikacja, wyciszanie, chłodzenie i tuning komputera PC w świetle norm CE Grzegorz Musiał 2007
Konrad Pawłowski Portal e-commerce jako zastosowanie w e-biznesie Grzegorz Musiał 2007
Michał Niemierko Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do obrazowania zjawisk fizycznych w nauczaniu informatyki w szkołach przywięziennych Grzegorz Musiał 2007
Paweł Niemyt Porównanie programów do symulacji Monte Carlo w językach C i Fortran na przykładzie modelu Isinga na sieci kwadratowej Grzegorz Musiał 2007
Paweł Olek Autorska propozycja nauczania informatyki na poziomie gimnazjalnym Grzegorz Musiał 2007
Marcin Smolarkiewicz Własny projekt wielozadaniowego, 32 bitowego systemu operacyjnego Grzegorz Musiał 2007
Tomasz Pluciński Serwer intranetowy jako rozwiązanie usług informacyjnych w instytucjach pożytku publicznego Grzegorz Musiał 2007
Mateusz Napieralski Ocena jakości generatorów liczb pseudolosowych o rozkładzie równomiernym U(0,1) Grzegorz Musiał 2007
Jakub Krauze Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji bazodanowej do wprowadzania i aktualizowania informacji dotyczących pracowników Zakładu Fizyki Komputerowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Grzegorz Musiał 2007
Piotr Weihrauch Modelowanie drgań i fal mechanicznych na poziomie gimnazjalnym przy pomocy programu modelus Grzegorz Musiał 2006
Arkadiusz Krupowski Bezpieczeństwo systemu operacyjnego UNIX na przykładzie systemów Solaris 9 i Linux Grzegorz Musiał 2006
Krzysztof Sitak Monitorowanie i zarządzanie klastrami opartymi na systemie Linuks Grzegorz Musiał 2006
Arkadiusz Wawrzyniak Wizualizacja i modelowanie równoległych oraz rozproszonych systemów informatycznych Grzegorz Musiał 2006
Grzegorz Niecka Bezpieczeństwo serwerów sieciowych Grzegorz Musiał 2006
Andrzej Gorczyca Administracja platformą Moodle oraz ocena przygotowania sprzętowo-kompetencyjnego do wprowadzenia systemu e-learningowego na Wydziale Fizyki UAM Grzegorz Kamieniarz 2006
Tomasz Rybicki Klaster do obliczeń równoległych na bazie komputerów osobistych Grzegorz Musiał 2005
Maciej Remlein Wizualizacje wybranych algorytmów sortowania Grzegorz Musiał 2005
Radosław Kucner Podstawowe algorytmy geometrii obliczeniowej na płaszczyźnie Grzegorz Kamieniarz 2005
Michał Ciesielski Projekt bazy danych pacjentów badanych testami komputerowymi Grzegorz Musiał 2005
Krzysztof Król Symulacje struktury elektronowej ciał stałych programem Wien2k w środowisku sprzętowo-programowym Zakładu Fizyki Komputerowej Grzegorz Kamieniarz 2005
Krzysztof Biskupski Funkcje systemu GNU/Linux i programistyczne podstawy organizacji klasterów komputerowych Grzegorz Musiał 2005
Adam Kotecki analiza Obturacyjnego Bezdechu Sennego metodami sztucznej inteligencji Grzegorz Kamieniarz 2005
Karol Nowaczyk Platforma zdalnego naucznania ILIAS jako przykład systemu LCMS: funkcjonalność i opracowanie kursów Grzegorz Kamieniarz 2004
Tomasz Korzeniewski E-learning z wykorzystaniem oprogramowania typu open source: wdrożenie platformy ILIAS i opracowanie kursów Grzegorz Kamieniarz 2004
Urszula Cichocka Internetowe prezentacje algorytmów kombinatorycznych z wykorzystaniem języka JAVA Wojciech Florek 2003
Katarzyna Jaśniewicz – Pacer Analiza komputerowych testów sprawności ręki w świetle ogólnie przyjętych kryteriow diagnostycznych Grzegorz Kamieniarz 2003
Piotr Konieczny Analiza statystyczna i wyznaczanie norm wiekowych wartości siły i sprawności ręki u dzieci w wieku szkolnym Grzegorz Kamieniarz 2003
Piotr Taczak Analiza sprawności i siły ręki u dzieci w wieku 8 – 15 lat Grzegorz Kamieniarz 2003
Monika Mańkowska Zarządzanie procesem zaliczania zajęć dydaktycznych za pomocą Internetu Grzegorz Kamieniarz 2003
Andrzej Kuźma Komputerowe wspomaganie organizacji konferencji naukowej Grzegorz Kamieniarz 2003
Leonard Arkadiusz Kaliszan Wykorzystanie języka JAVA do prezentacji struktur krystalograficznych Wojciech Florek 2002
Krzysztof Jerzy Bałos Publikacja internetowa zagadnienia dyfrakcji i interferencji światła Wojciech Florek 2002
Bartosz Gałęcki Metody Monte Carlo na przykładzie dwuwymiarowego modelu Isinga w rozkładzie mikrokanonicznym Wojciech Florek 2002
Luiza de Mehlem Rozwiązywanie układów równań jednorodnych o współczynnikach całkowitych Wojciech Florek 2002
Marcin Kapiwąs Witryna internetowa Zakładu Fizyki Komputerowej: badania, dydaktyka i aplikacje Grzegorz Kamieniarz 2002
Daria Tomecka Własności krytyczne modelu Isinga w uogólnionym przybliżeniu pola molekularnego Grzegorz Kamieniarz 2002
Bartłomiej Małecki Symulacje komputerowe metodami dynamiki molekularnej i Monte Carlo: zastosowania w fizyce Grzegorz Kamieniarz 2002
Jakub Grądcki Bibliograficzna baza danych Zakładu Fizyki Komputerowej Grzegorz Kamieniarz 2001
Marek Staniewski Komputerowa analiza ruchu biernego kończyny w stawie kolanowym Grzegorz Kamieniarz 2001
Grzegorz Szukowski Symulacje komputerowe własności magnetycznych łańcuchów miedziowych z konkurencyjnymi oddziaływaniami Grzegorz Kamieniarz 2001
Waldemar Urbański Analiza Holterowska zmienności rytmu zatokowego u osób z rozpoznanym bezdechem sennym Grzegorz Kamieniarz 2001
Anna Walczak Metody teoretyczne i komputerowe wyznaczania struktury energetycznej metali i geometrii molekuł Grzegorz Kamieniarz 2001
Aleksander Grzebyta Rozwinięcie potęgowe w uogólnionej metodzie pól efektywnych na przykładzie dwuwymiarowego modelu Isinga Grzegorz Kamieniarz 2000
Magdalena Grzeszkowiak Pomiar endogennego potencjału wywołanego P300 u dzieci i młodzieży z padaczką Grzegorz Kamieniarz 2000
Krzysztof Konieczny Diagonalizacja hamiltonianu pary spinów o różnych liczbach kwantowych S Grzegorz Kamieniarz 2000
Paulina Kowalska Badanie powtarzalności komputerowych testów sprawności manualnej Grzegorz Kamieniarz 2000
Jolanta Suszka Wyznaczenie elementów macierzowych operatora eH pary cząstek o spinie S=3/2 Grzegorz Kamieniarz 2000
Piotr Haglauer Komputerowa ocena sprawności ręki Grzegorz Kamieniarz 1999
Monika Pudło Parametry mechaniki oddychania u nowrodków leczonych sztuczną wentylacją i steroidami w postaci wziewnej Grzegorz Kamieniarz 1999
Zbigniew Brudzyński Ciepło właściwe niejednorodnego łańcucha spinów 1/2 i 7/2 z oddziaływaniem wymiennym Grzegorz Kamieniarz 1998
Marcin Bieliński Wyznaczanie ciepła właściwego jednowymiarowego magnetyka Heisenberga metodą macierzy transferowej Grzegorz Kamieniarz 1996
Piotr Kozłowski Diagram fazowy dwuwymiarowego modelu Askhina-Tellera Grzegorz Kamieniarz 1996
Ryszard Matysiak Niejednorodny łańcuch spinów S=5/2 i S=1/2 z oddziaływaniem wymiennym Grzegorz Kamieniarz 1994