Zespół

Dyżury

Lista pracowników zakładu

Kierownik Zakładu

prof.dr hab.

Grzegorz Kamieniarz tel. 829 5071 gjk@amu.edu.pl segment D pokój 218

Pracownicy samodzielni

dr hab.

Wojciech Florek tel. 829 5033 florek@amu.edu.pl segment D pokój 202

prof. UAM dr hab.

Grzegorz Musiał tel. 829 5031 gmusial@amu.edu.pl
strona WWW
segment D pokój 203

dr hab.

Jarosław Kłos tel. 829 5072 klosj@amu.edu.pl segment E pokój 1

Adiunkci

dr

Lech Dębski tel. 829 5072 gulf@amu.edu.pl segment D pokój 217

dr

Piotr Kozłowski tel. 829 5072 kozl@amu.edu.pl
strona WWW
segment D pokój 217

dr

Michał Antkowiak tel. 829 5271 antekm@amu.edu.pl
strona WWW
segment D pokój 219

Doktoranci

mgr

Zbigniew Wojtkowiak tel. 829 5030 zbigniew.wojtkowiak@gmail.com segment E pokój 1

Wcześniej pracowali z nami:

  • dr Daria M. Tomecka
  • dr Paweł Sobczak
  • dr Leonard Kaliszan
  • mgr Monika Haglauer
  • mgr Katarzyna Jaśniewicz – Pacer
  • mgr Dorota Jeziorek-Knioła
  • mgr Łukasz Kucharski