Badania

Wstęp do magnetyków molekularnych

Film MAGMANet

Program badań

  • Symulacje komputerowe petaskalowe i modelowanie fenomenologiczne nanomagnetyków molekularnych w celu określenia ich własności i zastosowań w elementach pamięci komputerowych i procesorach kwantowych

  • Obliczenia AB INITIO struktury elektronowej nanoskopowych układów warstwowych i molekularnych interesujących z punktu widzenia nanotechnologii

  • Teoria i symulacje komputerowe przejść fazowych, zjawisk krytycznych i dynamiki w układach spinowych i ciągłych

  • Metody matematyczne fizyki  niskowymiarowych układów spinowych

  • Algorytmy genetyczne, analiza własności i zastosowania sieci neuronowych

  • Aspekty teoretyczne fizyki ciała stałego w fazie uporządkowanej i nieuporządkowanej

  • Zastosowanie komputerów w medycynie, analiza sygnałów biomedycznych

  • Przetwarzanie równoległe i rozproszone w środowiskach obliczeniowych jednorodnych i niejednorodnych

 

Współpraca naukowa

Instytucje krajowe

Instytucje zagraniczne