Doktoraty

 

Lista doktoratów
Autor Temat Promotor Rok
Dorota Jeziorek-Knioła Badanie uporządkowania i temperaturowych przemian fazowych w spinowych układach sieciowych: trójwymiarowymodel Ashkina-Tellera dr hab. Grzegorz Musiał -
Michał Antkowiak Analiza numeryczna własności magnetycznych wielocentrowych klastrów molekularnych prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz 2013
Leonard Kaliszan Mieszanie stanów magnetycznych w anioztropowym modelu Heisenberga prof. dr hab. Wojciech Florek 2012
Pawel Sobczak Modelowanie struktury geometrycznej klastrów cząstek naładowanych oraz własności nanomagnetyków molekularnych prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz 2012
Daria M. Tomecka Molecular dynamics and ab-initio modelling of ring-likeclassical Coulomb clusters and Cr-based molecular magnet prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarzdr Valerio Bellini 2011
Paulina Kowalska Fizyczne aspekty, analiza komputerów i modelowanie ruchu kończyn prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz 2008
Grzegorz Szukowski Analiza komputerowa własności termodynamicznych i przemian fazowych na przykładzie modeli Heisenberga i Ashkina – Tellera prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz 2008
Marcin Bieliński Symulacje numeryczne własności układów wykazujących przejście spinowe Peierlsa na przykładzie CuGe03 prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz 2001
Lech Dębski Symulacje numeryczne wybranych magnetyków o spinie 1/2 prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz 2000
Ryszard Matysiak Symulacje własności termodynamicznych antyferromafnetyków liniowych prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz 1999