Publikacje 2011

Kliknięcie na tytuł publikacji spowoduje przejście do witryny z pracą

  • P. Kozłowski, G. Musiał, M. Antkowiak, G. Kamieniarz, D. Gatteschi, High efficiency parallel deterministic simulations of chromium-based molecular rings beyond the giant spin approximation, Lect. Notes in Comp. Sci.- accepted.
  • P. Kozłowski, G. Kamieniarz, G. Musiał, F. Esposito, W. Florek, M. Antkowiak, D. Gatteschi, Trends in phenomenological modeling and simulations of molecular nanomagnets, Lect. Notes in Comp. Sci.- accepted.
  • R. Matysiak, A. Barasiński, A. Drzewiński, G. Kamieniarz, P. Sobczak, Efficient transfer matrix simulations for quantum molecular-based chains, Lect. Notes in Comp. Sci. – accepted.
  • V. Bellini, D. M. Tomecka, F. Troiani, F. Manghi, G. Kamieniarz, M. Affronte, Ab-initio study on a chain model system of Cr8 molecular magnet, Lect. Notes in Comp. Sci. 6127 – accepted.
  • D. Jeziorek-Knioła, G. Musiał, S. Dylak, K. Gołąb, Wpływ temperatury na własności magnetyków: ciągłe przemiany fazowe, Fizyka w Szkole 2/2011, 18-29 (2011)
  • G. Musiał, R. Naskręcki, Wsparcie akademickie dla nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych, Fizyka w Szkole – accepted