Publikacje 2012

Kliknięcie na tytuł publikacji spowoduje przejście do witryny z pracą

 • A. Barasiński, G. Kamieniarz, A. Drzewiński
  Magnetization-based assessment of correlation energy in canted single-chain magnets
  (2012) Physical Review B, 86, 214412
 • Brzostowski, B., Ślusarski, T., Kamieniarz, G.
  DFT study of octanuclear molecular chromium-based ring using new pseudopotential parameters
  (2012) Acta Physica Polonica A, 121 (5-6), pp. 1115-1117.
 • D.Woźniak, A.Drzewiński, G. Kamieniarz (2012) MATRIX-PRODUCT STATES FORTHE ISING MODEL IN A TRANSVERSE FIELD
  Acta Physicae Superficierum  Vol. XII, p. 187-195,  2012