clusters

liczba pokoleń: 1-1000000
wielkość populacji: 1-50
liczba cząstek: 1-20
e-mail: